November 18, 2016

Tienenie – old

tieneniedom

 

Interiérové alebo exteriérové žalúzie, rolety, pergoly, paravany, posuvné dvere sú súčasťou mnohých stavieb a čoraz častejšie sú motoricky ovládané. Komfort, ktorý je s tým spojený je bezpochyby veľký, avšak bez správneho riadenia a interakcie s okolím a ďalšími súčasťami stavby nedokážete využiť naplno ich potenciál.

Vieme ako využiť potenciál tienenia na maximum!

Tienenie zabezpečuje pri bývaní množstvo funkcií a dokáže veľkým spôsobom ovplyvniť kvalitu užívania priestoru či už v byte, dome alebo administratívnej budove.

Vďaka tieniacej technike dokážete:

  • Ovládať tienenie pomocou tlačítok na stene, diaľkovému ovládaču alebo mobilnej aplikácie odkiaľkolvek
  • Šetriť energie pri kúrení či chladení vďaka automatickému riadeniu podľa vonkajších podmienok ako poloha slnka, teplota, rýchlosť vetra, …
  • Zvýšiť komfort užívania priestoru pomocou automatického riadenia podľa svetelných podmienok, vlastných scén, …
  • Zvýšiť bezpečnosť objektu
  • Chrániť investíciu pred poškodením od vetra, snehu či vody
  • Prispôsobiť si parametre jednoducho, pohodlne a kedykoľvek
  • Vytvárať si skupiny tienenia alebo ich centrálne spravovať

Naspäť