December 8, 2016

Bezpečnosť – old

 

Bezpečnosť domu nieje iba alarm alebo kamerový systém. Dôležitou súčasťou je aj ochrana pred požiarom, vodou alebo únikom plynu či kontrola prístupu.  Inteligentný dom dokáže čiastočne alebo úplne zamedziť škodám a ochrániť tak investíciu. Integráciou jednotlivých častí ochrany do jedného celku dosiahnete jednoduchý a okamžitý prehľad o stave objektu. dokážeme vám navrhnúť systém tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám a možnostiam a pritom bol funkčný a efektívny.

Všetky dôležité informácie na prehľadne na jednom mieste!

 

Takmer každý systém na riadenie prístupu do budovy, ovládanie garážových a vstupných dverí, protipožiarnu a protizáplavovú ochranu, kamerového dohľadu umožňuje vzdialené ovládanie alebo riadenie, avšak cez vlastnú aplikáciu alebo ovládač. Je to veľmi neprehľadné a komplikované na používanie. Situácie kedy vám uniká voda alebo je otvorená garáž vy o tom neviete a ste na druhom konci mesta, tak patria do minulosti. Ochrana vašej investície vďaka integrácii tak dostane iný rozmer.

Pracujeme s rôznymi systémami od rôznych výrobcov aby sme vám vedeli zabezpečiť najlepšie riešenie šité na mieru.

 

 

Naspäť